Program

13.30–14.30 Lunch

14.30–14.35 Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

14.35–14.55 Dylematy w leczeniu chorych na rozsianego raka jelita grubego w wieku podeszłym,

         prof. dr hab. n. med. Marek Z. Wojtukiewicz

14.55–15.05 Przedstawienie przypadku klinicznego, dr n. med. Magda Pogorzelska
15.05–15.10 Komentarz do przypadków klinicznych, prof. dr hab. n. med. Marek Z. Wojtukiewicz
15.10–15.15 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Amgen

15.15–15.35 Przerzutowy trójujemny rak piersi - praktyczne zastosowanie nowych opcji leczenia,

         dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld

15.35–15.45 Przedstawienie przypadku klinicznego - Zaawansowany potrójnie ujemny rak piersi - efekty leczenia sacituzumabem gowitekanem, lek. Małgorzata Meluch
15.45–15.50 Komentarz do przypadku klinicznego, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
15.50–15.55 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Pfizer

15.55–16.10 Przerwa na kawę

16.10–16.30 Mutacje genów BRCA w raku prostaty. Żmudne poszukiwania, ale czy zawsze złe rokowanie?,

         dr n. med. Paweł Nurzyński

16.30–16.40 Przedstawienie przypadku klinicznego, lek. Aleksandra Pechcińska
16.40–16.45 Komentarz do przypadku klinicznego, dr n. med. Paweł Nurzyński
16.45–16.50 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca

16.50–17.10 Immunoterapia, dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk

17.10–17.20 Przedstawienie przypadku klinicznego, dr n. med. Paweł Teterycz
17.20–17.25 Komentarz do przypadku klinicznego, dr hab. n. med. Hanna Koseła-Paterczyk
17.25–17.30 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy Bristol Myers Squibb

17.30–17.45 Przerwa na kawę

17.45–18.05 Jednoczasowa radiochemioterapia z konsolidującą immunoterapią chorych na raka płuca w III stopniu zaawansowania – czy zawsze możliwa do realizacji?, 

        prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko

18.05–18.15 Przedstawienie przypadku klinicznego, lek. Łukasz Zalewski
18.15–18.20 Komentarz do przypadku klinicznego, prof. dr hab. n. med. Ewa Sierko
18.20–18.25 Dyskusja

Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca

18.25–18.45 Hepatotoksyczność immunoterapii, dr n. med. Wiesław Bal

18.45–18.55 Przedstawienie przypadku klinicznego, lek. Anna Michalik
18.55–19.00 Komentarz do przypadku klinicznego, dr n. med. Wiesław Bal
19.00–19.05 Dyskusja

19.05–19.10 Zakończenie konferencji, prof. dr hab. n. med. Rafał Stec

19.10–20.10 Poczęstunek